Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0067 Ob-2565/13 , Stran 1571
Št. 2433-13-0067 Ob-2565/13
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Markežič Eliju, nazadnje stanujočem Pregara 9, solastniku parc. št. 53/3, k.o. 2620-Pregara in po verjetno umrlem Abram Jakobu, nazadnje stanujočem Pregara 23, solastniku parc. št. 53/4, k.o. 2620-Pregara, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejna obravnava parc. št. 53/1, *275 s parc. št. 53/3 in parc. št. 53/4, k.o. 2620-Pregara, ki jo vodi samostojni podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok s.p., PE Vojkovo nabrežje 4, Koper. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper dne 24. 4. 2013

AAA Zlata odličnost