Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 145/13 Ob-2550/13 , Stran 1565
Št. 145/13 Ob-2550/13
Svet zavoda Šolskega centra Rogaška Slatina Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina razpisuje na podlagi sklepa seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 25. 4. 2013, delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z ZakonOM o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;) Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost