Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

Št. 1/2013-177 Ob-2531/13 , Stran 1565
Št. 1/2013-177 Ob-2531/13
Na podlagi 41. člena Statuta Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Svet Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno strokovno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri; – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih; – da obvlada slovenski jezik; – da je državljan/ka RS; – da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega. Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja ustanoviteljev k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti