Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

, Stran 1546
Drugo preklicujejo
Anton Zoran, Ambrus 18, Zagradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035226000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnc-331094 Bokal Jaka, Kidričeva cesta 5A, Škofja Loka, študentsko izkaznico, izdala Naravoslovno tehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnw-331074 Bratuša Tim, Hrvatini 138, Ankaran – Ankarano, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska poslovna šola Koper. gnx-331073 DGM, Aleš Prijatelj s.p., Šentjanž 15A, Šentjanž, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030529000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-331075 Kosec Anja, Pod Trško goro 74, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 32070131, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, smer Grafična in interaktivne komunikacije. gnw-331078 Lampreht Golob Tin, Ulica Janeza Pavla II. 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19444074, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnq-331084 Markettrans, Jure Naglič s.p., Dobja vas 121, Ravne na Koroškem, licenco skupnosti, št. 011875/002, za vozilo mercedez-benz, registrska oznaka SG D7-454. gnu-331076 Muratspahić Enes, Bratovševa ploščad 31, Ljubljana, licenca za taxi prevoze, št. 800189, leto izdaje 2009, izdalo Ministrstvo za promet. gnb-331070 Nadlučnik Anže, Krnica 31, Luče, digitalno tahografsko kartico, št. 107050003260500, izdajatelj Cetis d.d. gng-331090 Povše Boris, Roje pri Trebelnem 1, Trebelno, tahografsko kartico št. 1070500030580000, izdal Cetis Celje. gnl-331085 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Glavina Draga, zap. št. 580, izdana dne 2. 4. 2002, ter službeno izkaznico javnega uslužbenca Ličen Vladimirja, zap. št. 2526, izdana dne 4. 1. 2010. Ob-2457/13 Škvarča Dušan, Goriška cesta 40, Cerkno, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008715001, izdajatelj Cetis d.d. gne-331092 Šparovec Vera, Seliškarjeva cesta 4, Grosuplje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, leto izdaje 1980, izdano na priimek Zupančič Vera. gnf-331091 Vidovič Anna, Pot za Bistrico 6, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gny-331072 Vili Mikša s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007143000, izdajatelj Cetis d.d. gne-331067 Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva c. 19a, 2250 Ptuj, žig, z napisom Nada RANISAV LARTEY dr. med. spec. splošne medicine 1. Ob-2517/13

AAA Zlata odličnost