Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

N 13/2013 Os-2366/13 , Stran 1544
N 13/2013 Os-2366/13
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagateljic: Marije Rubesa, roj. Furlan, Via Verniellis 15, Trst, Italija, in 2. Clare Furlan, roj. Urzan, Via Pier Paolo Vergerio 18, Trst, Italija, ki ju zastopa pooblaščenka Irena Petrović, Gradež 46a, Turjak, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke: Marije Jazbec, Sveto pri Komnu, Komen, za mrtvo. O pogrešani Mariji Jazbec, Sveto pri Komnu, p. Komen, je znano le to, da je stanovala v Svetem pri Komnu, p. Komen, ter da je lastnica nepremičnine v k.o. Komen. Drugih podatkov o pogrešanki ni. Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani dne 15. 4. 2013