Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

IV D 2557/2012 Os-2338/13 , Stran 1544
IV D 2557/2012 Os-2338/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV D 2557/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Dragici Sikošek, roj. Didak Doko, hči Nikole, roj. 27. 3. 1921, umrla 28. 8. 2012, nazadnje stanujoča Ob žici 3, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije. Zapustnica je napravila oporoko, vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bil vdova in ni zapustila potomcev. Starša sta umrla pred njo, imela pa je dva brata in sestro, ki so vsi že pokojni. Zapustničin brat Anton Doko je imel dva sinova, ki sta prav tako že pokojna, zapustničin brat Slavko Doko je imel hčer, zapustničina sestra Ana Hoffmann pa sina Adolfa Roberta Hofmanna. Kot zakoniti dediči pridejo v poštev morebitni potomci pok. zapustničinih nečakov po pok. bratu Antonu Doku in zapustničina nečakinja po pok. bratu Slavku Doku, o katerih sodišče nima podatkov ter zapustničin nečak Adolf Robert Hoffmann. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2013

AAA Zlata odličnost