Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

P 72/2013 Os-2379/13 , Stran 1543
P 72/2013 Os-2379/13
Okrožno sodišče v Novem mestu je po okrožni sodnici Ani Novina v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Ivan Hočevar, Krka 60, Novo mesto, 2. Terezija Hočevar, Krka 60, Novo mesto, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Sitar, Novo mesto, zoper toženo stranko: Janez Hočevar, Krka 60, Novo mesto, zaradi preklica, podrejeno razveze pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, pcto 22.000,00 EUR, 18. aprila 2013 sklenilo: toženi stranki Janezu Hočevarju, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Mirko Biblija, Novi trg 11, Novo mesto.
Okrožno sodišče v Novem mestu dne 18. 4. 2013