Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

I 307/2012 Os-2016/13 , Stran 1543
I 307/2012 Os-2016/13
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi, opr. št. I 307/2012, upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, in dolžnika Ivana Lah, roj. 10. 3. 1968, zadnji znani naslov Trdinova ulica 8, Novo mesto, zaradi izterjave 2.582,28 EUR s pp, dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetniško družbo Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto. Začasni zastopnik bo v postopku dolžnika zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 18. 3. 2013

AAA Zlata odličnost