Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

VL 177929/2012 Os-2262/13 , Stran 1543
VL 177929/2012 Os-2262/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140, Ljubljana, proti dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Primož Verčič, Čebelarska ulica 1, Ljubljana, zaradi izterjave 11.870,15 EUR, sklenilo: dolžnici Mojci Kmet Čulk, Gosposka ulica 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Verčič, Čebelarska ul. 1, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 4. 2013

AAA Zlata odličnost