Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

I P 3118/2012 Os-2063/13 , Stran 1543
I P 3118/2012 Os-2063/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar v pravdni zadevi tožeče stranke Antona Močnik, Ižanska cesta 128, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Nahtigal, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, zoper toženo stranko Andreja Albreht, Šegova ulica 18, 8000 Novo mesto, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine – pcto 10.000,00 EUR in predloga za izdajo začasne odredbe, dne 21. marca 2013 sklenilo: toženi stranki Andreju Albrehtu se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Janez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana. Začasni zastopnik bo opravljal pravdna dejanja za toženo stranko toliko časa, dokler ne bo izjavila, da bo sama nastopila v pravdi.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 3. 2013

AAA Zlata odličnost