Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

In 17/2013 Os-2364/13 , Stran 1542
In 17/2013 Os-2364/13
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kamniku, In 17/2013, z dne 15. 3. 2013 je izvršiteljica Tatjana Krivec Tavčar iz Ljubljane dne 4. 3. 2013 opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika Mamut Daima, in sicer stanovanje št. 1, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Tomšičeva ul. 11, Kamnik, stoječe na parc. št. 24/1, k.o. 1911 – Kamnik, zaradi izterjave denarne terjatve upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., v višini 1.654,30 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 15. 4. 2013