Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 2.-2177/13 Ob-2483/13 , Stran 1532
Št. 2.-2177/13 Ob-2483/13
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Novo mesto (Rožni dol – Uršna sela), – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Zalog (Litija – Kresnice), – Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, lokacija Kranj (Kranj – Jesenice). Predmet prodaje obsega: – približno 230 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM (odpadno železo). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 60.950,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 15. 5. 2013 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost