Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2452/13 , Stran 1531
Ob-2452/13
Na podlagi poslovnika »Splošni pogoji delovanja Garancijske sheme za Pomurje«, Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. Murska Sobota v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravlja nov kombiniran razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za začetne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij ter za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v letu 2013. Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji osnovi: – Kreditni potencial: do višine 1,8 mio EUR, v razmerju 1:3 (en del RRA Mura, trije deli banka); – Obrestna mera depozita: min 0,1% letno nominalno; – Ročnost depozitov je enaka ročnosti kreditov, to je max 8 let; – Višina kredita: max znesek 94.500 EUR; – Nepovratna sredstva MGRT: max višina odobritve nepovratnih sredstev je 30% od skupno zaprošenih sredstev (posojila in nepovratnih sredstev – 135.000 EUR), tj. 40.500 EUR; – Skupna obrestna mera bo upravičencem subvencionirana v obliki refundacije sredstev, in sicer v višini do največ 2,5 odstotne točke; – Nadomestilo za odobritev kredita: po tarifi nadomestil banke; – Zavarovanje: 50% vrednosti kredita (brez obresti, samo glavnica) zavaruje RRA Mura iz GSP, ostali znesek kredita zavaruje kreditojemalec po pogojih banke. Prosimo, da v roku 8 dni od objave Poziva pošljete pisno ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij za leto 2013. V primeru prevelikega odstopanja med bančnimi ponudbami, vas bomo poklicali k popravku oziroma primerjalni ponudbi na raven ostalih ponudb. Če bodo ponudbe bank tudi po usklajevanju odstopale za več kot 1,5 odstotne točke, bomo le-te ponudbe izločili. Ponudba naj vsebuje: 1. Obrestno mero za kredit podjetju 2. Stroške odobritve kredita. Ponudbo pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota, kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši, ali po mailu: vesna@rra-mura.si.
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. Murska Sobota