Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 478-81/2013/1 Ob-2477/13 , Stran 1522
Št. 478-81/2013/1 Ob-2477/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) vabi zainteresirane ponudnike k oddaji informativnih ponudb za najem poslovnih prostorov za potrebe Policijske uprave Koper. Na območju Mestne občine Koper iščemo poslovne prostore v okvirni površini 1400 m2, in sicer pisarniške prostore v okvirni površini 1000 m2 za 95 delovnih mest in pomožne prostore (arhivske prostore, večnamenski prostor, dežurni prostor ter površine namenjene sistemskim prostorom, sanitarije in drugim pomožnim prostorom) v okvirni površini 400 m2. Prostori naj bodo smiselno zaključena celota. V okviru lokacije je potrebno zagotoviti 53 parkirnih ali garažnih mest. Podrobnejše informacije v zvezi z najemom poslovnih prostorov dobite pri Marku Kastelicu, tel. 05/61-31-301 ali 051/652-607. Informativne ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, najkasneje do petka, 20. 5. 2013 do 12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo