Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 418 Ob-2515/13 , Stran 1520
Št. 418 Ob-2515/13
Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišnice Valdoltra v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/13-8 z dne 9. 9. 1993 in spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, št. 01403-61/2006/4 z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 z dne 13. 1. 2009 in št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 2013) Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra objavlja javni razpis za direktorja zavoda (m/ž). Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – opravljena specializacija iz področja dejavnosti bolnišnice, – najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna organizacijska ter upravljavska znanja. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za 4-letno mandatno dobo. Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programe dela in razvoja zavoda naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavljenem razpisu na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico naj označijo z oznako »za razpis direktorja zavoda«. Kandidate/kandidatke bomo o izbiri obvestili v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra