Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 100-3/2013-25 Ob-2488/13 , Stran 1520
Št. 100-3/2013-25 Ob-2488/13
Na podlagi sklepa sveta zavoda II. osnovne šole Žalec z dne 27. 3. 2013 in 23. 4. 2013, Svet zavoda II. osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, razpisuje delovno mesto ravnatelja (m/ž). Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 101/07, 36/08, 22/09, 58/09, 16/10, 20/11, 40/12). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnost, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni) s kratkim življenjepisom, z navedbo delovnih izkušenj in s programom vodenja zavoda pošljite v 8 dneh na naslov: Svet zavoda II. osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda II. osnovne šole Žalec

AAA Zlata odličnost