Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2478/13 , Stran 1519
Ob-2478/13
Svet zavoda Knjižnice Lenart na podlagi sklepa z dne, 17. 4. 2013 v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/07) objavlja prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Knjižnica Lenart. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lenart, ki so: 1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, 2. ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, 3. aktivno obvlada slovenski jezik, 4. obvlada vsaj en tuji svetovni jezik in o tem predloži ustrezno potrdilo. Izbrani kandidat za direktorja si lahko strokovni izpit iz bibliotekarstva pridobi najkasneje v enem letu po imenovanju. Kandidati za direktorja so dolžni k vlogi priložiti življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere z dokazili o izpolnjevanju pogojev in program poslovnega in programskega razvoja knjižnice za mandatno obdobje. Priložiti je potrebno izjave, da kandidat ni pravnomočno obsojen in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 18. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in program zavoda pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Knjižnica Lenart, Nikova ulica 9, 2230 Lenart, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi osebni podatki javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri kandidata/kandidatke.
Svet zavoda Knjižnica Lenart