Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Št. 615/2013 Ob-2453/13 , Stran 1519
Št. 615/2013 Ob-2453/13
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97, in sklepa župana št. 014-9/2013 z dne 22. 4. 2013, župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Gasilska brigada Koper. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z delovno pravno zakonodajo, izpolnjevati še sledeče pogoje: – najmanj višja izobrazba, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, če ima kandidat VII. stopnjo izobrazbe oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, če ima kandidat VI. stopnjo izobrazbe, – organizacijske in vodstvene sposobnosti. Mandat traja štiri leta. Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, dokazilo o izobrazbi in predlog progama delovanja in razvoja zavoda. Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Župan, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom »Razpis-direktor GB Koper – Ne odpirati.« Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper