Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013

Kazalo

Ob-2446/13 , Stran 1496
Ob-2446/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in Letnega programa kulture Občine Tolmin za leto 2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 23. seji, dne 26. 3. 2013, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev iz sredstev proračuna Občine Tolmin v letu 2013
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. 1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: – redna dejavnost. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska dejavnost. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost znaša 58.205,22 EUR. 3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZKD http://zkd-tolmin.si – razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič) in na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c v Tolminu (Branko Velišček). 4. Razpisni rok in predložitev prijav Javni razpis se zaključi 20. 5. 2013. Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, poslati najkasneje do 20. 5. 2013 do 12. ure priporočeno po pošti na naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C, 5220 Tolmin ali osebno oddati na sedežu Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin in na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c v Tolminu. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2013.
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin