Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

D III D 895/2012 Os-2334/13 , Stran 1473
D III D 895/2012 Os-2334/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. »D« III D 895/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Frančiški Mavrin, roj. Mavrin, hči Lovrenca, roj. 8. 3. 1876, umrla 13. 8. 1971, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Cesta na Bokalce 51, državljanka Republike Slovenije. Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti vdova in je zapustila šest otrok, Antona Mavrina, Jožeta Mavrina, Frančiško Mavrin, Franca Mavrina, Rajmunda Mavrina in Ivana Mavrina. Anton Mavrin, Jože Mavrin, Frančiška Mavrin, Franc Mavrin in Rajmund Mavrin so vsi živeli v ZDA ali Kanadi in sodišče ne ve ali, so še živi in če niso, kdo so njihovi dediči. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2013

AAA Zlata odličnost