Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

IV D 1594/2012 Os-2333/13 , Stran 1473
IV D 1594/2012 Os-2333/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. IV D 1594/2012 v teku zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Uran, sin Martina, roj. 11. 4. 1938, umrl 29. 4. 2012, nazadnje stanujoč Dunajska cesta 198a, Ljubljana, državljan Republike Slovenije. Zapustnik je napravil oporoko, vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnik je bil ob smrti poročen z Anico Uran in ni zapustil potomcev. Starša (Martin Uran, roj. 17. 10. 1905, in Marta Uran, roj. 2. 5. 1898) sta umrla pred njim, imel pa je sestro, ki bi prišla v poštev kot zakonita dedinja, vendar sodišče o njej nima nobenih podatkov. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeno dedinjo ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2013

AAA Zlata odličnost