Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1194 I 285/2012 Os-1962/13 , Stran 1472
1194 I 285/2012 Os-1962/13
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Ljubljani – računovodstvo, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, proti dolžniku Sašu Predovnik, Žabjek 28, Trbovlje, zaradi izterjave 100,00 EUR sklenilo: dolžniku Sašu Predovnik, Žabjek 28, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica Janja Omahne, Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje. O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD v Trbovljah. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 12. 3. 2013

AAA Zlata odličnost