Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

I 1304/2012 Os-1448/13 , Stran 1471
I 1304/2012 Os-1448/13
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper dolžnika Vid Zvizdalo, Besednjakova 3, Maribor, zaradi izterjave 3.983,88 EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s sklepom, opr. št. I 1304/2012 z dne 30. 1. 2013, za začasnega zastopnika dolžniku Vidu Zvizdalu, postavilo odvetnico Martino Geč iz Maribora, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 31. 1. 2013

AAA Zlata odličnost