Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

N 29/2012 Os-2286/13 , Stran 1471
N 29/2012 Os-2286/13
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi predlagateljice postopka: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, zoper nasprotnega udeleženca: Josip Montanič, neznanega bivališča, zaradi delitve solastnine, izven naroka, dne 8. aprila 2013 odločilo: nasprotnemu udeležencu Josipu Montaniču, neznanega bivališča, se določi začasna zastopnica odvetnica Tina Podgornik, Ferrarska 12, Koper. Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in sicer od dneva postavitve, pa dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma pristojni Center za socialno delo, ne sporoči sodišču, da je postavil nasprotnemu udeležencu skrbnika za posebne primere.
Okrajno sodišče v Kopru dne 8. 4. 2013

AAA Zlata odličnost