Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 322-10/2013-3 Ob-2341/13 , Stran 1355
Št. 322-10/2013-3 Ob-2341/13
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11), Mestna občina Nova Gorica objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za čas trajanja poletnega dogajanja, in sicer: 1. Bevkov trg med 24. 6. 2013 in 1. 9. 2013 (Lokacija 1) 2. Ploščad za stavbo mestne hiše med 5. 7. 2013 in 1. 9. 2013 (Lokacija 2). Pogoji Lokacija 1: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena zbiranju obiskovalcev vseh generacij in bo ustrezala parkovni ureditvi. – Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne letnemu času. – Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Pogoji Lokacija 2: – Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti. – Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena druženju obiskovalcev ob kulturnih dogodkih. – Zagotovitev ponudbe pijače. – Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik. – Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR. Ponudba mora vsebovati: – Predstavitev ponudnika in reference. – Skico umestitve urbane opreme v prostor ter podrobnejšo predstavitev uporabljene opreme (stolice, mize, klopi, ipd.). – Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom (za lokacijo 2 ponudba samo pijače). – Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja od 6.279,00 EUR za lokacijo 1 in 2.117,00 EUR za lokacijo 2. Merilo za izbiro ponudnika na Lokaciji 1 in Lokaciji 2 je višina ponujene najemnine. Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 6. 5. 2013 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, I. nadstropje). Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvajanju gostinske dejavnosti. Informacije o javnem zbiranju ponudb: javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 19. 4. 2013. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti