Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 028/2013 Ob-2314/13 , Stran 1334
Št. 028/2013 Ob-2314/13
V skladu s 34. in 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), z 58. členom ZOFVI, Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in sklepa 9. seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica z dne 28. 2. 2013 razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 ter Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in 57/12-ZPCP-2D. Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. september 2013. Prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slov. Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti