Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2311/13 , Stran 1334
Ob-2311/13
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina družbe razpisuje prosto delovno mesto direktorja družbe s 4-letnim mandatom. Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki: – je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora, – ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved, – je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih. K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje. Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 15 dneh po objavi na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu RS, v mesecu aprilu 2013 oziroma 19. 4. 2013 na naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako »skupščina – za razpis«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti