Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 100-1/2013-2 Ob-2282/13 , Stran 1333
Št. 100-1/2013-2 Ob-2282/13
Svet zavoda JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF), in sicer: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja/ravnateljice, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in – ima opravljen ravnateljski izpit. Kandidat/ka mora biti usposobljen/a za delo z računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske ter druge sposobnosti, za uspešno vodenje JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o: – izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, – delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, – potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče, – pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kot tudi – vizijo razvoja JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, – program vodenja šole in – kratek življenjepis pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja« na naslov: Svet JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda JVI in VVZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti