Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2281/13 , Stran 1333
Ob-2281/13
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 96/02, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11,100/11 – Odl. US), 11.,12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 24/03 in 32/08), razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje kot pooblaščenec ustanovitelja javnega zavoda, delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve, – najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi in organiziranju kulturnih projektov oziroma programov. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti. K prijavi morajo kandidati priložiti: – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka, – program dela zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo »Razpis za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje - Ne odpiraj«, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Trbovlje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti