Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

, Stran 1134
Drugo preklicujejo
Aljaž Janez Kranjc, Detelova ulica 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 21121030, izdala FDV, Univerza v Ljubljani. gnz-330896 Blaseotto Loris, Prešernova ulica 36, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029088000, izdajatelj Cetis d.d. gnk-330861 Emeršič Robert, Janežovski vrh 44, Destrnik, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja, izdano na ime Emeršič Robert, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 602224, leto izdaje 1997. gnr-330879 Funtek Ivan, Podveža 57, Luče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005205001, izdajatelj Cetis d.d. gnb-330870 Grobiša Kim, Gospodinjska ulica 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19491251, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnf-330866 Jež Andrej, Pod Taborom 1A, Sežana, študentsko izkaznico, št. 25090037, izdala Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. gni-330867 K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnice za državo Belorusijo, št. 254289, št. 2554292, št. 2554297, št. 2554299, za državo Hrvaško, št. 3383, za državo Kazahstan, št. 53459. gnz-330875 K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnice za državo Rusijo: št. 537067, št. 537068, št. 537076, št. 1143598, št. 1144156, št. 1144299, št. 1144300, št. 1144304, št. 0550281, št. 1075486. gny-330876 K. »ELIZABETATRANSPORT J., Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnice za državo Ukrajino, št. 2576642, št. 2576649, št. 2582637, št. 2582843, št. 3306089, št. 3306085, št. 2567560. gnx-330877 Krajnc Marko, Koračice 39, Sveti Tomaž, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028321010, izdajatelj Cetis d.d. gnb-330895 Kršljak Sanel, Moste 30, Komenda, licenco za taksi, št. 012207 - LJ BR volkswagen sharan 1.9/TDI. gnk-330865 Lampe Peter, Črni Vrh 41, Črni Vrh nad Idrijo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017550000, izdajatelj Cetis d.d. gnf-330891 Lazendić Goran s.p., Ulica 28. maja 55, Ljubljana, licenco za taksi 012453/001, izdala Obrtna zbornica. gnh-330872 Petrovič Bojan, Stojnci 1, Markovci, potrdilo o strokovnem izpitu, št: 05-52/202-2005, izdalo Ministrstvo za zdravje, 13. 12. 2005. gnc-330873 Pintarič Mark, Trubarjeva cesta 30, Velike Lašče, študentsko izkaznico, št. 22110115, izdala Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. gnc-330869 Podpečan Boris, Cesta v Teharje 7, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000 27055000. gnm-330859 Romppanen Heini Johanna, Povšetova 65, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 4098074, izdala Fakulteta za upravo. gnn-330858 Skledar Dominik, Pečke 6, Makole, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023294010, izdajatelj Cetis d.d. gnd-330868 Stemberger Sašo, Ulica Nikola Tesla 15, Domžale, ribiško čuvajsko izkaznico, št. 0350, izdal Zavod za ribištvo Slovenije. gnb-330874 Vinko Cerar s.p., Dobliče 54, Črnomelj, licenco, za vozilo 011608/008, registrska številka NM CT - 692. gny-330897

AAA Zlata odličnost