Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

D 257/2012, D 350/2012 Os-1971/13 , Stran 1130
D 257/2012, D 350/2012 Os-1971/13
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnih Johannu Severju, rojenem 6. 12. 1893, umrlem 7. 12. 1963, nazadnje stanujočem Osredek 11, Ivančna Gorica in Josefu Severju, rojenem 12. 3. 1895, umrlem 13. 3. 1965, nazadnje stanujočem Osredek 11, Ivančna Gorica. Po podatkih, ki jih je sodišču posredovala Mimi Zakotnik, sta zapustnika pogrešana od konca vojne dalje. Umrla sta samska in brez potomcev. Njuni starši poleg njiju niso imeli drugih potomcev. K dedovanju so tako poklicani dediči tretjega dednega reda. O dedičih po zapustnikovih starih starših po očetovi strani sodišče nima podatkov. V zapuščino sodi solastni delež do ¼ na nepremičninah na parc. št. 66/1, 66/2, 72, vse k.o. 1851 Gradišče. Sodišče zato na podlagi 103. in 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Grosupljem dne 12. 3. 2013

AAA Zlata odličnost