Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

P 9/2013 Os-1906/13 , Stran 1130
P 9/2013 Os-1906/13
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: Ivanka Medija, Ulica bratov Učakar 70, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikrica iz Sežane, zoper toženo stranko: 1. Ivanka Ban, Brezovica 46, 6242 Materija, sedaj neznanega bivališča, 2. Jožefa Frank, Ul. Kosića Rika 12, 51000 Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, 3. Marko Matos, Ulica Istrskega odreda 2, 6310 Izola in 4. Ivanka Frank, Brezovo brdo 4, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča od katerih 1., 2. in 4. toženko zastopa začasni zastopnik odvetnik Damjan Krt iz Sežane po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika 1. Ivanki Ban, Brezovica 46, 6242 Materija, sedaj neznanega bivališča, 2. Jožefi Frank, Ul. Kosića Rika 12, 51000 Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, in 4. Ivanki Frank, Brezovo brdo 4, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženkam 1. Ivanki Ban, Brezovica 46, 6242 Materija, sedaj neznanega bivališča, 2. Jožefi Frank, Ul. Kosića Rika 12, 51000 Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, in 4. Ivanki Frank, Brezovo brdo 4, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča sklepom z dne 5. 3. 2013 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženke v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženke ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 5. 3. 2013

AAA Zlata odličnost