Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

VL 205145/2012 Os-1805/13 , Stran 1130
VL 205145/2012 Os-1805/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Robertu Turković, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tina Šnajder Paunović, Resljeva cesta 44, Ljubljana, zaradi izterjave 1.593,26 EUR, sklenilo: dolžniku Robertu Turković, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tina Paunovič Šnajder, Resljeva c. 44, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2013

AAA Zlata odličnost