Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

VL 119397/2012 Os-5320/12 , Stran 1129
VL 119397/2012 Os-5320/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, COVL, VL 119397/2011 z dne 21. 8. 2012, ki je postal pravnomočen 18. 9. 2012, v zvezi s sklepom VL 119397/2012 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17498 z dne 3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 3.371,09 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 27. 12. 2012

AAA Zlata odličnost