Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

SV 171/13 Ob-2072/13 , Stran 1128
SV 171/13 Ob-2072/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.: SV 171/13 z dne 21. 3. 2013, sta bila: – celotni poslovni prostor, ki predstavlja štiri pisarne in del hodnika v skupni izmeri 110,69 m2 v pritličju objekta D v poslovni stavbi na naslovu Ulica kraljeviča Marka 6 v Mariboru stoječi na parceli 422/5, k.o. Melje, do 1/1, – 1/2 del poslovnega prostora, ki predstavlja kotlovnico in WC v skupni izmeri 29,18 m2 v pritličju objekta D v poslovni stavbi na naslovu Ulica kraljeviča Marka 6 v Mariboru stoječi na parceli 422/5, k.o. Melje, katera je zastavitelj pridobil na podlagi verige listin, in sicer Prodajne pogodbe z dne 5. 6. 2001, z Aneksom št. 1, sklenjene med R Slovenijo, Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem in TOLEDO d.o.o. kot kupcem in Prodajne pogodbe z dne 18. 9. 2008, sklenjene med družbo TOLEDO d.o.o. kot prodajalko in Gajardo Poljanec Primož s.p. kot kupcem zastavljeni v korist banke – upnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki in spremenljivo obrestno mero v višini 3 – mesečni EURIBOR + 3,95% letno in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 28. 2. 2033.

AAA Zlata odličnost