Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 01/2013 Ob-2068/13 , Stran 1101
Št. 01/2013 Ob-2068/13
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 9. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008 o ustanovitvi javnega zavoda Šola za ravnatelje, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje in 27. člena Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – visokošolska izobrazba pridobljena po študijskih programih tretje stopnje, oziroma visoka strokovna izobrazba in opravljen magisterij znanosti; – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja; – najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih in – znanje najmanj enega tujega jezika. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti: – načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (izvirnik ali overjeno kopijo); – dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in – dokazilo o znanju tujega jezika (kandidati lahko znanje tujega jezika dokazujejo z javno veljavno listino). Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor ŠR« v osmih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj ali na elektronski naslov šole za ravnatelje: info@solazaravnatelje.si. Kandidati lahko dodatna pojasnila dobijo po tel. 031/603-609. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Šola za ravnatelje

AAA Zlata odličnost