Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 00383 Ob-2067/13 , Stran 1101
Št. 00383 Ob-2067/13
Nadzorni svet Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, na podlagi določil Akta o ustanovitvi družbe Energetika Celje, razpisuje prosto delovno mesto direktorja (m/ž) družbe. Pogoji za zasedbo so poleg splošnih pogojev še: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu, – da ima znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina, nemščina), – da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora k prijavi priložiti: – kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba, – dokazilo o znanju enega tujega jezika, – kratek življenjepis, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu, organizacijske in vodstvene sposobnosti, – program delovanja in razvoja družbe v prihodnjih štirih letih, – izjavo o nekaznovanju in pooblastilo, da kandidat dovoljuje nadzornemu svetu Energetike Celje, da pridobi podatke o izpolnjevanju splošnih pogojev iz uradnih evidenc (o nekaznovanju in državljanstvu). Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. Prijave kandidati pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 1, v zaprti ovojnici, s pripisom »Prijava na razpis za prosto delovno mesto direktorja družbe«.
Nadzorni svet Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o.

AAA Zlata odličnost