Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2066/13 , Stran 1101
Ob-2066/13
Svet Vrtca Ljutomer razpisuje na podlagi Sklepa sveta Vrtca Ljutomer z dne 5. 3. 2013 in v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za obdobje 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, s pripisom Razpis ravnatelja/ice. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ljutomer

AAA Zlata odličnost