Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 53 Ob-2059/13 , Stran 1100
Št. 53 Ob-2059/13
Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, razpisuje na podlagi sklepa seje sveta z dne 20. 3. 2013 prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12). Predviden začetek dela je 16. 10. 2013. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Kandidat/kandidatka morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda in dolgoročna vizija razvoja zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti starejše kot 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja »Ne odpiraj.« Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vavta vas

AAA Zlata odličnost