Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 1/13 Ob-2057/13 , Stran 1100
Št. 1/13 Ob-2057/13
Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, Tržič, na podlagi sklepa, sprejetega na 1. redni seji dne 27. 2. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja/ direktorice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o izobraževanju odraslih ZIO-UPB1(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 8. 2013. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, Tržič s pripisom »Za razpis direktorja/ice«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda in vizijo delovanja zavoda za mandatno obdobje, ki naj ne bo krajša od ene pole, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudska univerza Tržič

AAA Zlata odličnost