Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Ob-2045/13 , Stran 1100
Ob-2045/13
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih razpisuje delovno mesto ravnatelja-direktorja.* Izvoljeni kandidat bo opravljal funkcijo ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole in direktorja zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja- direktorja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je dne 1. 7. 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – opravljenem ravnateljskem izpitu, – delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, – kratek življenjepis, – program vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/direktorja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. * Moška slovnična oblika se v celotnem tekstu nanaša na oba spola.
Svet zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

AAA Zlata odličnost