Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 4/13 Ob-2041/13 , Stran 1099
Št. 4/13 Ob-2041/13
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07 in 21/13) in 21. člena Družbene pogodbe družbe Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o., nadzorni svet objavlja javni razpis za imenovanje direktorja (m/ž) Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, d.o.o. Kandidat za direktorja družbe mora poleg splošnih, zakonsko opredeljenih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, – vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, – poznavanje programskih orodij (pisarniška zbirka MS Office, Windows, delo z internet explorerjem), – vozniški izpit B kategorije, – da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena ZGD. Kandidat mora k prijavi predložiti programske usmeritve in program dela družbe za mandatno obdobje. K prijavi mora kandidat priložiti še naslednja dokazila: – notarsko overjeno fotokopijo diplome, – dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih, – kratek življenjepis, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo vozniškega dovoljenja (B kategorija), – izjavo o poznavanju programskih orodij (MS Office, Windows, Internet Explorer), – potrdilo o nekaznovanju na gospodarskem področju. Od kandidatov pričakujemo, da imajo komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja za katerega kandidirajo, predvsem področja regionalnega razvoja in področja podjetniškega svetovanja, izkušnje z javnim nastopanjem. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že imajo dokazljive izkušnje in znanja s področja priprave in vodenja projektov, sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela (vse v slovenskem jeziku) pošljejo v roku 15 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje, s pripisom »Za razpis direktorja Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.«, »Ne odpiraj«. Nadzorni svet nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upošteval. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za prijave na razpis.
Nadzorni svet Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost