Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 430-03/2013 Ob-2034/13 , Stran 1099
Št. 430-03/2013 Ob-2034/13
Na podlagi 35. člena Statuta Centra slepih, slabovidnih in starejših Loka (krajši naziv: CSS Škofja Loka) je Svet CSS Škofja Loka dne 18. 3. 2013 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja/direktorice. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZSV-UPB2), zadnja spr. in dop.: Uradni list RS, št. 57/12). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, javna listina o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda, dokazila o delovnih izkušnjah). 2. Kandidati morajo predložiti tudi kratek življenjepis in vizijo dela zavoda. 3. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja CSS Škofja Loka bo Svet zavoda izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil in razgovorov. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister pristojen za socialno varstvo, ali naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili ter življenjepisom in vizijo dela zavoda v pisni obliki po pošti, na naslov: Svet CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico – ne odpiraj!«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Svet CSS Škofja Loka

AAA Zlata odličnost