Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 134/1-2013 Ob-2025/13 , Stran 1098
Št. 134/1-2013 Ob-2025/13
Na podlagi 34. in 35. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena ZOFVI, Zakona o uravnoteženju javnih financ in sklepa Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice z dne 5. 3. 2013 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,20/11, 40/12 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D). Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice

AAA Zlata odličnost