Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 9/13 Ob-2024/13 , Stran 1098
Št. 9/13 Ob-2024/13
Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, na podlagi sklepa z dne 26. 2. 2013 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Pogoji: Kandidat za funkcijo ravnatelja mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela je 1. 9. 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Pisni prijavi obvezno priložite tudi dokazila: – o izobrazbi, – nazivu, – opravljenem strokovnem izpitu, – pedagoško-andragoški izobrazbi, – opravljenem ravnateljskem izpitu, – delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti, – potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku. Prijavo pošljite v 9 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov: Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, Tržaška cesta 63, 1370 Logatec, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec

AAA Zlata odličnost