Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

D 617/2000 Os-1640/13 , Stran 1022
D 617/2000 Os-1640/13
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 15. 10. 2000 umrlem Janezu Altbauer, roj. 21. 9. 1934, nazadnje stan. Spodnja Vižinga 6, Radlje ob Dravi. Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Janezu Altbauer, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 18. 2. 2013