Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

In 189/2010 Os-1565/13 , Stran 1021
In 189/2010 Os-1565/13
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, ki ga zastopa odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 830,37 EUR s pp sklenilo: dolžniku Dejanu Levaku, prej Artiče 10a, Artiče, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 13. 2. 2013