Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

In 22/2013 Os-1895/13 , Stran 1020
In 22/2013 Os-1895/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišče v Kranju, opr. št. In 22/2013 z dne 29. 1. 2013, je bil dne 5. 3. 2013 opravljen rubež nepremičnine, ki še ni vknjižena v zemljiško knjigo v korist upnika Vlade Vujanovič, Ulica Rudija Papeža 2, Kranj, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Čeferin, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, proti dolžniku Zoranu Sebastijanović, Šuceva ulica 10, Kranj, zaradi izterjave 103.370,44 EUR s pripadki, in sicer stanovanja št. 1, v stavbi št. 562, v večstanovanjski stavbi na naslovu Šuceva 10, Kranj, ki leži na parc. št. 41/4, k.o. Primskovo, v skupni izmeri 63,10 m2, s skupnimi deli, prostori in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, in stanovanje št. 2, v stavbi 562, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Šuceva 10, Kranj, ki leži na parc. št. 41/4, k.o. Primskovo, v skupni izmeri 17,80 m2, s skupnimi deli, prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem.
Okrajno sodišče v Kranju dne 8. 3. 2013