Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

VL 217584/2011 Os-1756/13 , Stran 1020
VL 217584/2011 Os-1756/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 217584/2011 z dne 23. 2. 2012, ki je 7. 3. 2012 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 66/2012 z dne 5. 4. 2012, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovni prostor – lokal na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora, v skupni izmeri 76,5 m2, last dolžnika Muhameta Haxiu, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 68,85 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 30. 1. 2013