Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

SV 151/2013 Ob-2000/13 , Stran 1019
SV 151/2013 Ob-2000/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV 151/2013 z dne 19. 3. 2013, je bila nepremičnina, stanovanje, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v Murski Soboti, na naslovu Murska Sobota, Lendavska ulica 23, na parcelni številki 246, katastrska občina Murska Sobota, stanovanje pa obsega kuhinjo 11,54 m2, sobo 19,33 m2, sobo 11,16 m2, predsobo 9,16 m2, kopalnico 3,68 m2, balkon oziroma teraso 2,59 m2, druge prostore 1,44 m2, tako stanovanje, v izmeri skupaj 58,90 m2, vse skupaj s sorazmernim deležem na funkcionalnem zemljišču, stavbi, skupnih delih stavbe in skupnih napravah, do celote last zastavitelja Vladimirja Vratariča, EMŠO 1505964500213, stanujočega Murska Sobota, Lendavska ulica 23, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 12. 1991, ter kupne in menjalne pogodbe z dne 13. 6. 1997, zastavljena v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice NLB d.d. Ljubljana, Ljubljana, Trg Republike 2, matična številka 5860571, v višini 84.400,00 EUR, skupaj z vsemi pripadki.